Bağlantılar

EPİGRAFİ

Packard Humanities Institute – Greek Epigraphy
Searchable Greek Inscriptions. A Scholarly Tool in Progress. The Packard Humanities Institute
Centre for the Study of Ancient Documents
The Centre for the Study of Ancient Documents was established in 1995 under the auspices of Oxford University’s Faculty of Literae Humaniores to provide a focus for the study of ancient documents within Oxford … more
Imaging Inscriptions
Epigraphy Guide 99
Introduction to Greek and Latin epigraphy: an absolute beginners’ guide
Dating Manuscripts
Dating Systems and Dates of Manuscripts


ESKİ YUNAN UYGARLIĞI

12fPerseus Digital Library Eskiçağ araştırmaları için oldukça kapsamlı bir web sitesi olan Perseus Projesinde Eskiçağ Tarihi ve Klasik Arkeoloji konularında ayrıntılı bilgiler bulunmaktadır. Klasik Filoloji için en önemli veriler olan Antik metinlerin çoğunun orijinal dilinde ve İngilizce olarak sunulduğu, ayrıca Yunanca ve Latince eğitim derslerinin verildiği ve buna ek olarak dünyanın en tanınmış Yunanca ve Latince sözlüklerinin kullanılabildiği Perseus dijital kütüphanesini mutlaka ziyaret etmenizi öneririz … Perseus’un diğer bir adresi: Perseus – BerlinKIRKE – Katalog der Internetressourcen für die Klassische Philologie Temelde Klasik Filoloji olmak üzere pek çok Eskiçağ alanındaki internet sayfalarına link veren geniş ve çok faydalı bir site.

130f Ancient Greece Links from e-classics Eski Yunan ile ilgili çok çeşitli konularda linkler bulunabilecek geniş bir site
Ancient Greece İçeriği olukça geniş bir Antik Yunan sitesi
Ancient Greece – history, mythology, art, culture and architecture Tarih, coğrafya, mitoloji, kültür, sanat, mimari gibi pek çok alanda bilgi veren iyi bir site
Ancient Greece Page Pek çok konu ve tartışmalar hakkında linkler, araştıma için iyi bir site.
Ancient Greece Yine pek çok link içeren bir site
BBC – History – Greeks BBC’nin hazırladığı Antik Yunan Sayfası


ROMA UYGARLIĞI

KIRKE – Katalog der Internetressourcen für die Klassische Philologie Temelde Klasik Filoloji olmak üzere pek çok Eskiçağ alanındaki internet sayfalarına link veren geniş ve çok faydalı bir site. 136f L acus Curtius Antik Roma hakkında çok geniş bir portal. Latince ve Yunanca metinler, antik çağ sözlükleri, yazıtlar, fotoğraflar, atlas ve daha pek çoğu…


 ROMA TARİHİ

137-150x99f

The History of Rome, by Theodor Mommsen Roma Tarihi
The History of the Decline and Fall of The Roman Empire, by Edward Gibbon Roma Tarihi
History of the Later Roman Empire, by John Bagnall Bury Geç Roma Tarihi
Internet Ancient History Sourcebook Geniş Kapamlı bir Eskiçağ Tarihi Sitesi
Snippets in Time İ.Ö. 4000’den İ.S. 1055’e kadar ki süreçteki önemli gelişmeleri özetleyen bir site.
The On-line Encyclopedia of the Roman Provinces Roma eyaletlerini tanıtmayı hedefleyen bir site.
Ancient Roman History Timeline Antik Roma Tarih Çizelgesi
Ancient Europe Eskiçağ Avrupa Tarihi
Society for Late Antiquity Geç Antik Çağ Topluluğu
Hadrianopolis Savaşı Roman Emperors İmparatorlar dizini
Ancient Civilizations – Roman Empire Roma imparatorları ve önemli kişiler hakkında bağlantılar


DOĞU ROMA UYGARLIĞI (BİZANS)

Byzantium on the Internet – Paul Halsall
Explore Byzantium
– Chris Ambrose
Byzantine Empire Resources on the World Wide Web: An Experiment in Electronic Research
The Medieval Review
– kitap eleştirileri
Worlds of Late Antiquity – James O’Donnell
Orb: Late Antiquity in the Mediterranean
Archaeolink – Rod Polasky
Byzantine Studies at Dumbarton Oaks
Late Antiquity Research Group
International Medieval Congress
The Hellenic Institute
Oriental Studies Programme – Eastern Christianity (Oxford).
Ecumenical Patriarchate of Constantinople
Amorium – Kent hakkında bilgiler, yeni keşifler ve yayınlar.
Anastasian Wall + Water Supply of Constantinople
Byzantium 1200 – 3d olarak Constantinpolis
Byzantine Numismatics
Welcome to Constantinople
Evergetis Project
Grammar of Medieval Greek Research Project
Medieval Slavic Menologies on line
Porphyrogenitus Project
Prosopography of the Byzantine Empire Project
Prosopographie der mittelbyzantinischen Zeit
St. Stephen’s
Suda On Line
Acta Musicae Byzantinae
Anistoriton
Byzantine and Modern Greek Studies
Byzantinische Zeitschrift
Dumbarton Oaks Papers
Gouden Hoorn (Golden Horn)
Jahrbuch für Antike und Christentum
The Australian Association for Byzantine Studies .
AIEB Bulletin d’Information et de Coordination
French committee for Byzantine studies (CFEB)
Centre d’histoire et civilisation de Byzance, Paris
Oesterrreichische Byzantinische Gesellschaft und Institut für Byzantinistik und Neograezistik der Universitaet Wien
Iasi Centre for Byzantine Studies, Romania
Spätantike Archäologie und Byzantinistische Kunstgeschichte e.V.
The United States of America’s Byzantine Studies Conference
Byzantine Studies at Notre Dame
Byzantium – Society for the Promotion of Byzantine Studies Online

BYZANTIUM -MICHIGAN

ByzNet Byzantine Studies on the Net

Centre d’Histoire et Civilisation de Byzance

Chronology of Early Byzantine History

Constitution Society Home Page

Ecumenical Patriarchate of Constantinople

EMPERORS

Explore Byzantium

Greek Orthodox Archdiocese of America

Justinian and Theodora (Justinian, Theodora and Procopius)

Ashgate
Belfast Byzantine Texts and Translations
Birmingham Centre for Byzantine, Ottoman and Modern Greek Studies
Brill
De Gruyter

Dumbarton Oaks Publications
Dumbarton Oaks Discounted Books
Zeno: the Greek Bookshop
Bibliagora
Byzantine Books
Bookbrain
Best-Book-Price


PERS UYGARLIĞI

139f

Achaemenid Persia – its history, people and warfare
Achamenid dönemi İran’ı ve Pers uygarlığı hakkında bir site

Encyclopaedia Iranica
Eski İran hakkında geniş bilgiler bulunan bir ansiklopedi

Oriental Institute (University of Chicago)| Persepolis and Ancient Iran
Pers başkenti Persepolis ve Eski İran hakkında bilgiler

Darius III Codomannus – Last Achaemenid Great King of Persia
Son Achamenid kralı Darius III’e adanmış bir site

Iran : Country Studies – Federal Research Division, Library of Congress
Eski Pers Uygarlığı’ndan günümüz İran’ına kadarlık süreçteki tarihsel gelişmeleri ve çeşitli konulardaki incelemeleri içeren kapsamlı bir ülke araştırması

Open Directory – Society: History: By Time Period: Ancient: Persia
Eski Pers uygarlığına ilişkin pek çok link

Parthian Empire – History and Coins of Ancient Parthia
Part İmparatorluğu’na adanmış bir site

Persian Empire, Persopolis – Crystalinks
Eski Pers Tarihi

Assyrian, Babylonian, and Persian Empires
Asur, Babil ve Pers imparatoluğu hakkında


MISIR UYGARLIĞI

140f

EGYPTOLOGY.COM
adresinden alınmıştır.


ANTIK DÖNEM ORDUSU

Sander’s Homepage
Antik dönem savaş gücü üzerine uzman olan Sander van Dorst’un hazırladığı antik ordu sayfası

RomanArmy.com – Home
Roma ordusu tarihi, arkeolojisi ve lejyonlaı hakkında bilgi veren geniş bir site

ARMAMENTARIVM the Book of Roman Arms and Armour
Roma ordusu silahları ile ilgili bir site

Roman Military Diploma Museum
Roma Ordusu Diplomaları hakkında geniş bir site

The Roman Army
Roma ordusunun gelişimini anlatan bir site

The Roman Army Page
Sander van Dorst’un hazırladığı Roma ordusu sayfası

Flavius Vegetius Renatus – Military Matters
Vegetius’un orduya ilişkin önemli eseri “De rei Militaris“in İngilizce çevirisi

Late Roman Shield Patterns and the Notitia Dignitatum
Notitia Dignitatum ve içerisinde gösterilen çeşitli geç Roma askeri birimlerine ait olan kalkanların üzerindeki betimlemeleri tanıtan bir site

Digital | Attic – Warfare The Military Affairs of Ancient Rome – Roman Art of War in Caesar’s Time Introductory Notes
Antik dönem ordu yapısı bilgi içeren bir site

The March
Roma ordusunun alandaki yürüyüşü ve nasıl hareket ettiği üzerine ve Lejyonun iç yapısı hakkında faydalı bilgiler ve çizimler içermektedir.

Roman Legion
Roma imparatorluk Lejyonu hakkında özlü bilgiler

Poke’s Fifteen Decisive Battles
Maraton Savaşın’dan (İ.Ö. 490) Waterloo Savaşı’na (İ.S. 1815) kadar ki 15 önemli nihai Savaş anlatılmaktadır.

Who’s Who in Roman Military Studies
Roma Ordusu üzerine çalışanların adları, adresleri ve uzmanlıklarının listelendiği bir site

Misyon

Üniversitemizin Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü’nün misyonu; Avrupa ve Önasya tarihinin bütün evrelerini yaşamış, klasik anlamda Batı ve Doğu dünyasının bütün kültür ürünlerini bünyesinde toplamış ve bu mirasın bugün tek resmi mirasçısı olan halkımızın bugünkü Türkiye sınırları içindeki tarihi mirasa topyekun sahip çıkması, onu insanlığa olduğu kadar kendine de mal etmesi, yani vatan, tarih ve kültürel mutabakat ilişkisini bilimsel zemine oturtarak ve eğitim-öğretim programlarını bu çerçevede düzenleyerek, bu misyonu özümseyen ve gelecek kuşaklara doğru bir biçimde aktaran nesiller yetiştirmektir. Bölümümüz bu misyon çerçevesinde şu amaçlara hizmet etmektedir. Büyük bir bölümü Anadolu kökenli kültür birikimine dayanan Avrupa Medeniyetinin özünü oluşturan Eski Yunan ve Roma uygarlıklarının kavranıp özümsenmesini sağlayarak, üyesi olmayı hedeflediğimiz Avrupa Birliği ile aramızdaki ortak paydaların oluşmasına zemin hazırlamak.

Vizyon

Bölümümüzün nihai hedefi, ülkemiz toplumunun hümanist ve özgür düşünen bireylerden oluşmasına katkıda bulunmak ve kültürel mirasa topyekûn sahip çıkarak ortak bir tarih bilinci yaratmaktır. Eskiçağdan günümüze kalan edebi kaynakları ve ülkemizde sayıları yüz binleri bulan epigrafik ve nümizmatik belgeleri işleyebilecek; Klasik eğitim temelinde hümanist bilince sahip, bağımsız ve eleştirel düşünebilecek ve bu bilinci topluma yayabilecek öğrenciler yetiştirmek.

İletişim

Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü
Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, Kampüs, 07070 Konyaaltı/Antalya/Türkiye
Tel: +90 242 3102391
Tel: +90 242 3102391