Kadro
Prof. Dr. Fatih ONUR
Bölüm Başkanı
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 

0242 310 61 97 – (fatihonur@akdeniz.edu.tr)
ORCID | ZENODO
Prof. Dr. Mustafa ADAK
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı
0242 310 61 83
(madak@akdeniz.edu.tr)
a
Doç. Dr. Ebru N. AKDOĞU ARCA
Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı
0242 310 61 96
(ebruakdogu@akdeniz.edu.tr)
Prof. Dr. N. Eda AKYÜREK ŞAHİN
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
0242 310 61 84
(edasahin@akdeniz.edu.tr)
Doç. Dr. Nihal TÜNER ÖNEN
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
0242 310 61 35
(nihaltuner@akdeniz.edu.tr)
Doç. Dr. Burak TAKMER
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
0242 310 61 87
(buraktakmer@akdeniz.edu.tr)
Doç. Dr. Asuman Coşkun ABUAGLA
Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
0242 2274400 (Dahili: 3248)
(asumancoşkun@akdeniz.edu.tr)
Doç. Dr. Nuray GÖKALP ÖZDİL
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
0242 310 61 36
(gokalp@akdeniz.edu.tr)
Doç. Dr. Mehmet OKTAN
Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
0242 2274400 (Dahili: 3302)
(mehmetoktan@akdeniz.edu.tr)
Dr. Öğr. Üyesi Ertan YILDIZ
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
0242 2274400 (Dahili: 3322)
(ertanyildiz@akdeniz.edu.tr)
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin UZUNOĞLU
Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
0242 2274400 (Dahili: 3241)
(huseyinuzunoglu@akdeniz.edu.tr)
Dr. Araş. Gör. Fatma AVCU
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
0242 2274400 (Dahili: 3247)
(fatmaavcu@akdeniz.edu.tr)
Araş. Gör. Erkan KURUL
Akdeniz Eskiçağ Araştırmaları (MCRI)
0242 310 61 96
(erkankurul@akdeniz.edu.tr)
Araş. Gör. Fatih YILMAZ
Akdeniz Eskiçağ Araştırmaları (MCRI)
0242 2274400 (Dahili: 3243)
(fatihyilmaz@akdeniz.edu.tr)

Misyon

Üniversitemizin Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü’nün misyonu; Avrupa ve Önasya tarihinin bütün evrelerini yaşamış, klasik anlamda Batı ve Doğu dünyasının bütün kültür ürünlerini bünyesinde toplamış ve bu mirasın bugün tek resmi mirasçısı olan halkımızın bugünkü Türkiye sınırları içindeki tarihi mirasa topyekun sahip çıkması, onu insanlığa olduğu kadar kendine de mal etmesi, yani vatan, tarih ve kültürel mutabakat ilişkisini bilimsel zemine oturtarak ve eğitim-öğretim programlarını bu çerçevede düzenleyerek, bu misyonu özümseyen ve gelecek kuşaklara doğru bir biçimde aktaran nesiller yetiştirmektir. Bölümümüz bu misyon çerçevesinde şu amaçlara hizmet etmektedir. Büyük bir bölümü Anadolu kökenli kültür birikimine dayanan Avrupa Medeniyetinin özünü oluşturan Eski Yunan ve Roma uygarlıklarının kavranıp özümsenmesini sağlayarak, üyesi olmayı hedeflediğimiz Avrupa Birliği ile aramızdaki ortak paydaların oluşmasına zemin hazırlamak.

Vizyon

Bölümümüzün nihai hedefi, ülkemiz toplumunun hümanist ve özgür düşünen bireylerden oluşmasına katkıda bulunmak ve kültürel mirasa topyekûn sahip çıkarak ortak bir tarih bilinci yaratmaktır. Eskiçağdan günümüze kalan edebi kaynakları ve ülkemizde sayıları yüz binleri bulan epigrafik ve nümizmatik belgeleri işleyebilecek; Klasik eğitim temelinde hümanist bilince sahip, bağımsız ve eleştirel düşünebilecek ve bu bilinci topluma yayabilecek öğrenciler yetiştirmek.

İletişim

Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü
Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, Kampüs, 07070 Konyaaltı/Antalya/Türkiye
Tel: +90 242 3102391
Tel: +90 242 3102391