İletişim

BÖLÜM  HAKKINDA  GENEL

Prof. Dr. Fatih ONUR
Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü Başkanı
Tel: (+9) 0 242 310 61 97
fatihonur@akdeniz.edu.tr


Prof. Dr. Mustafa ADAK
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı
Tel: (+9) 0 242 310 61 83
madak@akdeniz.edu.tr


Doç. Dr. Ebru Akdoğu ARCA
Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı
Tel: (+9) 0 242 310 61 36
ebruakdogu@akdeniz.edu.tr


BÖLÜM KOORDİNATÖRLERİ (LİSANS)
Erasmus: Doç. Dr. Nuray Gökalp
Farabi: Prof. Dr. Fatih Onur
Bologna: Doç.Dr. Nihal Tüner Önen


BÖLÜM SEKRETERİ
Selda OKTAY
seldaoktay@akdeniz.edu.tr
Tel: (+9) 0 242 310 33 25


Misyon

Üniversitemizin Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü’nün misyonu; Avrupa ve Önasya tarihinin bütün evrelerini yaşamış, klasik anlamda Batı ve Doğu dünyasının bütün kültür ürünlerini bünyesinde toplamış ve bu mirasın bugün tek resmi mirasçısı olan halkımızın bugünkü Türkiye sınırları içindeki tarihi mirasa topyekun sahip çıkması, onu insanlığa olduğu kadar kendine de mal etmesi, yani vatan, tarih ve kültürel mutabakat ilişkisini bilimsel zemine oturtarak ve eğitim-öğretim programlarını bu çerçevede düzenleyerek, bu misyonu özümseyen ve gelecek kuşaklara doğru bir biçimde aktaran nesiller yetiştirmektir. Bölümümüz bu misyon çerçevesinde şu amaçlara hizmet etmektedir. Büyük bir bölümü Anadolu kökenli kültür birikimine dayanan Avrupa Medeniyetinin özünü oluşturan Eski Yunan ve Roma uygarlıklarının kavranıp özümsenmesini sağlayarak, üyesi olmayı hedeflediğimiz Avrupa Birliği ile aramızdaki ortak paydaların oluşmasına zemin hazırlamak.

Vizyon

Bölümümüzün nihai hedefi, ülkemiz toplumunun hümanist ve özgür düşünen bireylerden oluşmasına katkıda bulunmak ve kültürel mirasa topyekûn sahip çıkarak ortak bir tarih bilinci yaratmaktır. Eskiçağdan günümüze kalan edebi kaynakları ve ülkemizde sayıları yüz binleri bulan epigrafik ve nümizmatik belgeleri işleyebilecek; Klasik eğitim temelinde hümanist bilince sahip, bağımsız ve eleştirel düşünebilecek ve bu bilinci topluma yayabilecek öğrenciler yetiştirmek.

İletişim

Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü
Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, Kampüs, 07070 Konyaaltı/Antalya/Türkiye
Tel: +90 242 3102391
Tel: +90 242 3102391